Stanislaw Lewkowicz's channel

Stanislaw Lewkowicz

Een kunstwerk voor de Noordwest Veluwe

2012

(Dutch)

Gemeentekantoor Elburg, Elburg

Orgel, muziek, tekst, rvs
hoogte ca 7 m, diameter ca 1,2 m 2014, niet uitgevoerd

Voor het kunstwerk zijn de bewoners van de Noordwest Veluwe uitgangspunt geweest.
Zij zijn gevraagd naar lokale verhalen, sagen en legenden. In tegenstelling tot de meeste verhalen die er werden verteld blijkt alleen het verhaal van het geloof levend en voor veel bewoners gids bij de invulling van het bestaan. Dit leidde tot een typering van de streek: introvert – extrovert. Introvert in de beleving van het vaak streng beleden geloof. Extrovert in de omgang met de buitenwereld.

Aanleiding voor het plaatsen van dit werk komt voort uit een combinatie van kunst langs de provinciale weg met de ontwikkeling van een nieuw wandelpadennetwerk. Deels zijn daarvoor oude kerkenpaden hersteld.
De tegenstelling introvert – extrovert als typering voor de streek is ook de typering voor de combinatie wandelpaden – provinciale weg. Het (kerken)pad staat daarin symbool voor bespiegeling en bezinning en is als zodanig introvert. De provinciale weg daarentegen staat symbool voor het jachtige bestaan, is doelgericht en de snelste verbinding tussen a en b, en is als zodanig extrovert.

Als een ode aan de levenshouding van de bewoners van de Noordwest Veluwe is het kunstwerk gegoten in de vorm van een pijporgel; bij uitstek het instrument waarmee de innerlijke beleving van het geloof naar buiten wordt gebracht.

Als locatie voor het pijporgel is gekozen voor een plek bij het gemeentekantoor van Elburg, daar waar een kerkenpad kruist met de provinciale weg. Vanaf hier laat het pijporgel de ziel van deze streek weerklinken.
Tot in lengte van dagen zullen de klanken van Psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zich verspreiden over het weidse veld rondom het gemeentekantoor of, al naar gelang de windrichting, opgaan in het gesuis van het verkeer over de provinciale weg.

© 2024 FLAT // LAND, Amsterdam